Teknisk förvaltning

Det är mycket man måste tänka på när det gäller förvaltning av fastigheter, det vet både de som sitter i styrelser för bostadsrättsföreningar och de som själva är fastighetsägare. Det löpande underhållet måste planeras och ombyggnationer eller utbyggnader kanske utföras. El, värmesystem, vatten, ventilation, larm- och låssystem.

Listan blir lång när man börjar fundera över vad det egentligen innefattar att förvalta en flerfamiljsfastighet.

En pålitlig partner

För att göra det hela mycket enklare är det smart att anlita en partner som knyter samman alla trådar inom förvaltningen. På så sätt behöver ni inte själva ringa runt till både elektriker, rörmokare och plattsättare när ett badrum skall fixas, utan ni kan ringa direkt till er förvaltare så att arbetet kan samordnas av dem istället och spara er massor av tid och möda.

Teknisk Förvaltning Stockholm

En partner med goda kontakter hos entreprenörer och underleverantörer ser till att ni får arbetet gjort inom de tidsramar ni önskar och kan också hjälpa er med att kontrollera kostnaderna tack vare detta. Någon som har erfarenhet av helhetslösningar för fastigheter kan också hjälpa er med besparingar när det gäller den löpande driften av fastigheterna, som exempelvis optimering av styrsystem för ventilation och värme för att nämna ett par exempel.

Att anlita någon som har förvaltning som huvudsyssla gör också att ni kan vara säkra på att ligga i framkant när det gäller den tekniska utvecklingen och att nya regler och standarder följs.

Teknisk förvaltning på dina villkor

Genom att anlita oss kan vi tillsammans arbeta fram helhetslösningar som gör att de boende får en trevligare boendemiljö, se till att pengarna investeras rätt när det kommer till renoveringar, investeringar i nya system och liknande, försäkra att fastigheterna hålls i skick och håller en uppdaterad standard samt att de är besiktigade, se till att alla myndighetskrav uppfylls och att rapporteringen är korrekt ifylld samt mycket mer.

Kontakta oss så går vi tillsammans igenom vad vi kan göra för att underlätta vardagen för er och se till att era fastigheter håller väl för framtiden.

Vi hjälper bostadsrättsföreningar med teknisk förvaltning